Trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng mạnh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là thiên tài. ( Denis Diderot ) Sách không nên giữ gìn quá cẩn thận như bộ cánh mới, không nên để lạnh cứng như hồ cồn. Sách phải được sử dụng như một dụng cụ cầm tay vậy. ( S. Eisenstein )
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 14.047.693
Tổng số thành viên: 185.797
Trực tuyến: 1
Khách vãng lai: 1
 Thành viên : 0 
 
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 06 năm 2018
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 18/06/2018    Hai  18 giờ  14.047.370   3.711 3.711
 17/06/2018    Chủ nhật  18 giờ  14.043.659   649 10.087
 16/06/2018    Bảy  18 giờ  14.043.010   534 
 15/06/2018    Sáu  18 giờ  14.042.476   805 
 14/06/2018    Năm  18 giờ  14.041.671   3.627 
 13/06/2018    Tư  18 giờ  14.038.044   341 
 12/06/2018    Ba  18 giờ  14.037.703   3.629 
 11/06/2018    Hai  18 giờ  14.034.074   502 
 10/06/2018    Chủ nhật  18 giờ  14.033.572   485 5.678
 09/06/2018    Bảy  18 giờ  14.033.087   439 
 08/06/2018    Sáu  18 giờ  14.032.648   563 
 07/06/2018    Năm  18 giờ  14.032.085   3.020 
 06/06/2018    Tư  18 giờ  14.029.065   452 
 05/06/2018    Ba  18 giờ  14.028.613   384 
 04/06/2018    Hai  18 giờ  14.028.229   335 
 03/06/2018    Chủ nhật  18 giờ  14.027.894   422 3.616
 02/06/2018    Bảy  18 giờ  14.027.472   2.217 
 01/06/2018    Sáu  18 giờ  14.025.255   977 


Số Lượt Truy Cập

14.047.694

Đang online: 1

Thành viên: 185.797