Trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng mạnh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là thiên tài. ( Denis Diderot ) Sách không nên giữ gìn quá cẩn thận như bộ cánh mới, không nên để lạnh cứng như hồ cồn. Sách phải được sử dụng như một dụng cụ cầm tay vậy. ( S. Eisenstein )
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 14.225.557
Tổng số thành viên: 186.652
Trực tuyến: 1
Khách vãng lai: 1
 Thành viên : 0 
 
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 12 năm 2018
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 16/12/2018    Chủ nhật  18 giờ  14.224.838   703 6.413
 15/12/2018    Bảy  18 giờ  14.224.135   859 
 14/12/2018    Sáu  18 giờ  14.223.276   1.711 
 13/12/2018    Năm  18 giờ  14.221.565   1.027 
 12/12/2018    Tư  18 giờ  14.220.538   1.027 
 11/12/2018    Ba  18 giờ  14.219.511   -21 
 11/12/2018    Ba  18 giờ  14.219.532   1.107 
 10/12/2018    Hai  18 giờ  14.218.425   1.210 1.210
 09/12/2018    Chủ nhật  18 giờ  14.217.215   1.125 6.027
 08/12/2018    Bảy  18 giờ  14.216.090   -6 
 08/12/2018    Bảy  18 giờ  14.216.096   1.259 
 07/12/2018    Sáu  18 giờ  14.214.837   1.057 
 06/12/2018    Năm  18 giờ  14.213.780   812 
 05/12/2018    Tư  18 giờ  14.212.968   843 
 04/12/2018    Ba  18 giờ  14.212.125   937 
 03/12/2018    Hai  18 giờ  14.211.188   998 998
 02/12/2018    Chủ nhật  18 giờ  14.210.190   1.081 2.180
 01/12/2018    Bảy  18 giờ  14.209.109   1.099 


Số Lượt Truy Cập

14.225.558

Đang online: 0

Thành viên: 186.652