Trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng mạnh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là thiên tài. ( Denis Diderot ) Sách không nên giữ gìn quá cẩn thận như bộ cánh mới, không nên để lạnh cứng như hồ cồn. Sách phải được sử dụng như một dụng cụ cầm tay vậy. ( S. Eisenstein )
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 14.156.350
Tổng số thành viên: 186.313
Trực tuyến: 1
Khách vãng lai: 1
 Thành viên : 0 
 
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 10 năm 2018
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 17/10/2018    Tư  18 giờ  14.156.003   1.206 3.676
 16/10/2018    Ba  18 giờ  14.154.797   1.098 
 15/10/2018    Hai  18 giờ  14.153.699   1.372 
 14/10/2018    Chủ nhật  18 giờ  14.152.327   1.310 8.804
 13/10/2018    Bảy  18 giờ  14.151.017   1.289 
 12/10/2018    Sáu  18 giờ  14.149.728   1.250 
 11/10/2018    Năm  18 giờ  14.148.478   1.252 
 10/10/2018    Tư  18 giờ  14.147.226   1.541 
 09/10/2018    Ba  18 giờ  14.145.685   1.078 
 08/10/2018    Hai  18 giờ  14.144.607   1.084 
 07/10/2018    Chủ nhật  18 giờ  14.143.523   1.102 5.739
 06/10/2018    Bảy  18 giờ  14.142.421   1.093 
 05/10/2018    Sáu  18 giờ  14.141.328   1.066 
 04/10/2018    Năm  18 giờ  14.140.262   1.039 
 03/10/2018    Tư  18 giờ  14.139.223   600 
 02/10/2018    Ba  18 giờ  14.138.623   448 
 01/10/2018    Hai  18 giờ  14.138.175   391 


Số Lượt Truy Cập

14.156.351

Đang online: 1

Thành viên: 186.313