Trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng mạnh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là thiên tài. ( Denis Diderot ) Sách không nên giữ gìn quá cẩn thận như bộ cánh mới, không nên để lạnh cứng như hồ cồn. Sách phải được sử dụng như một dụng cụ cầm tay vậy. ( S. Eisenstein )
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 13.957.348
Tổng số thành viên: 185.432
Trực tuyến: 1
Khách vãng lai: 1
 Thành viên : 0 
 
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 03 năm 2018
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 17/03/2018    Bảy  18 giờ  13.956.974   553 6.439
 16/03/2018    Sáu  18 giờ  13.956.421   925 
 15/03/2018    Năm  18 giờ  13.955.496   1.612 
 14/03/2018    Tư  18 giờ  13.953.884   1.499 
 13/03/2018    Ba  18 giờ  13.952.385   513 
 12/03/2018    Hai  18 giờ  13.951.872   1.337 
 11/03/2018    Chủ nhật  18 giờ  13.950.535   2.588 8.730
 10/03/2018    Bảy  18 giờ  13.947.947   2.698 
 09/03/2018    Sáu  18 giờ  13.945.249   779 
 08/03/2018    Năm  18 giờ  13.944.470   388 
 07/03/2018    Tư  18 giờ  13.944.082   1.089 
 06/03/2018    Ba  18 giờ  13.942.993   583 
 05/03/2018    Hai  18 giờ  13.942.410   605 
 04/03/2018    Chủ nhật  18 giờ  13.941.805   3.644 5.266
 03/03/2018    Bảy  18 giờ  13.938.161   1.622 


Số Lượt Truy Cập

13.957.349

Đang online: 1

Thành viên: 185.432