Trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng mạnh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là thiên tài. ( Denis Diderot ) Sách không nên giữ gìn quá cẩn thận như bộ cánh mới, không nên để lạnh cứng như hồ cồn. Sách phải được sử dụng như một dụng cụ cầm tay vậy. ( S. Eisenstein )
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 13.906.899
Tổng số thành viên: 185.134
Trực tuyến: 1
Khách vãng lai: 1
 Thành viên : 0 
 
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 01 năm 2018
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 16/01/2018    Ba  18 giờ  13.906.745   672 1.497
 15/01/2018    Hai  18 giờ  13.906.073   825 
 14/01/2018    Chủ nhật  18 giờ  13.905.248   722 5.579
 13/01/2018    Bảy  18 giờ  13.904.526   818 
 12/01/2018    Sáu  18 giờ  13.903.708   1.067 
 11/01/2018    Năm  18 giờ  13.902.641   751 
 10/01/2018    Tư  18 giờ  13.901.890   810 
 09/01/2018    Ba  18 giờ  13.901.080   607 
 08/01/2018    Hai  18 giờ  13.900.473   804 
 07/01/2018    Chủ nhật  18 giờ  13.899.669   678 3.994
 06/01/2018    Bảy  18 giờ  13.898.991   386 
 05/01/2018    Sáu  18 giờ  13.898.605   515 
 04/01/2018    Năm  18 giờ  13.898.090   436 
 03/01/2018    Tư  18 giờ  13.897.654   520 
 02/01/2018    Ba  18 giờ  13.897.134   666 
 01/01/2018    Hai  18 giờ  13.896.468   793 


Số Lượt Truy Cập

13.906.900

Đang online: 1

Thành viên: 185.134