Trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng mạnh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là thiên tài. ( Denis Diderot ) Sách không nên giữ gìn quá cẩn thận như bộ cánh mới, không nên để lạnh cứng như hồ cồn. Sách phải được sử dụng như một dụng cụ cầm tay vậy. ( S. Eisenstein )
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 14.508.413
Tổng số thành viên: 189.208
Trực tuyến: 1
Khách vãng lai: 0
 Thành viên : 1 
 eheulenalen,  
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 10 năm 2019
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 23/10/2019    Tư  18 giờ  14.507.915   668 2.408
 22/10/2019    Ba  18 giờ  14.507.247   931 
 21/10/2019    Hai  18 giờ  14.506.316   809 
 20/10/2019    Chủ nhật  18 giờ  14.505.507   994 5.640
 19/10/2019    Bảy  18 giờ  14.504.513   1.040 
 18/10/2019    Sáu  18 giờ  14.503.473   922 
 17/10/2019    Năm  18 giờ  14.502.551   1.092 
 16/10/2019    Tư  18 giờ  14.501.459   837 
 15/10/2019    Ba  18 giờ  14.500.622   -15 
 15/10/2019    Ba  18 giờ  14.500.637   770 
 14/10/2019    Hai  18 giờ  14.499.867   840 840
 13/10/2019    Chủ nhật  18 giờ  14.499.027   864 6.234
 12/10/2019    Bảy  18 giờ  14.498.163   794 
 11/10/2019    Sáu  18 giờ  14.497.369   875 
 10/10/2019    Năm  18 giờ  14.496.494   1.022 
 09/10/2019    Tư  18 giờ  14.495.472   862 
 08/10/2019    Ba  18 giờ  14.494.610   928 
 07/10/2019    Hai  18 giờ  14.493.682   889 
 06/10/2019    Chủ nhật  18 giờ  14.492.793   924 5.863
 05/10/2019    Bảy  18 giờ  14.491.869   1.063 
 04/10/2019    Sáu  18 giờ  14.490.806   918 
 03/10/2019    Năm  18 giờ  14.489.888   949 
 02/10/2019    Tư  18 giờ  14.488.939   1.045 
 01/10/2019    Ba  18 giờ  14.487.894   964 


Số Lượt Truy Cập

14.508.414

Đang online: 0

Thành viên: 189.208